Hotel Stendel Nubra

Nubra Valley, Ladakh

Nubra Ecolodge

Nubra Valley, Ladakh

Lharje Resort Nubra

Nubra Valley, Ladakh

The Wooden Nest

Nubra Valley, Ladakh

Hunder Resort Nubra

Nubra Valley, Ladakh

Lchang Nang Retreat

Nubra Valley, Ladakh